Behandling foregår ved hjælp af sterile engangsnåle, lys, frekvenser og/eller tryk rundt omkring på kroppen, i ansigtet og/eller i ørerne i specifikke akupunkturpunkter/-zoner.

Grundlaget for behandling er altid et grundigt 360 graders interview, en visuel og fysisk undersøgelse, udarbejdelse af en TCM diagnose samt afklaring af dine eventuelle spørgsmål. Første behandling tager ca. 2 timer.

Efterfølgende behandlinger tager ca. 1 time og vi vil før/efter hver behandling vende eventuelle spørgsmål, livsstilsproblematikker og nødvendige ændringer.

Det er vigtigt at du/Klienten selv har taget initiativ til at opsøge behandlingen og dermed er villig til aktivt at gå ind i forløbet.

Påklædning ifbm. behandling skal være praktisk, da behandleren skal kunne komme til at sætte nåle på hele kroppen.
Du må som Klient ikke være sulten, overmæt eller have indtaget rusmidler inden behandling, da det kan gøre dig dårlig og/eller hæmme behandlingsresultatet.

Efter behandlingen skal du sørge for at slappe af, lytte til din krop og indtage rigeligt med vand, da behandlingen altid vil sætte en kropslig udrensning i gang (fysisk og/eller mental).

Hvis du er bloddoner skal du være opmærksom på at du ikke må give blod de første 3 måneder efter du har modtaget akupunktur.